Masseuse Aleksandra | Age 20, Tall 161, Chest 2
Available now in salon Egoist VIP
Available now
Age
23
Chest
3
Weight
49
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
N/A
Egoist VIP
22-24
 
 
Available now
Age
22
Chest
2
Weight
46
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
N/A
 
 
 
 
Available now
Age
21
Chest
1
Weight
47
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-22
N/A
 
 
 
 
Available now
Age
25
Chest
2
Weight
52
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
 
 
Available now
Age
24
Chest
2
Weight
43
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
 
 
Available now
Age
21
Chest
2
Weight
52
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
N/A
 
 
 
 
Available now
Age
24
Chest
2
Weight
49
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
N/A
 
 
 
 
Available now
Age
23
Chest
2
Weight
49
Today
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
N/A
 
 
 
 
Available now
Age
24
Chest
3
Weight
50
Today
Tomorrow
Egoist VIP
24
Egoist VIP
00-12
 
 
 
 
Available now
Age
26
Chest
2
Weight
45
Today
Tomorrow
Egoist VIP
24
Egoist VIP
00-12
 
 
 
 

+7 (931) 353-53-53

Nevsky Prospect, 53 (Mayakovskaya metro, Vladimirskaya metro)

+7 (812) 938-39-33

Bolshoy Prospect (PS), 18 (metro Sportivnaya)

+7 (921) 944-86-95

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

+7 (921) 932-47-37

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

+7 (812) 958-57-58

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)