Age
22
Tall
170
Chest
3
Weight
N/A

Schedule

Mon 15/10 Tue 16/10 Wed 17/10 Thu 18/10 Fri 19/10 Sat 20/10 Sun 21/10
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Reviews about the session of erotic massage with the master Eva

Publish a review of a session

Name
Salon
Available now in salon Egoist VIP
Available now
Age
21
Chest
3
Weight
N/A
Today
Tomorrow
00-12
N/A
22-24
Available now
Age
19
Chest
2
Weight
49
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
N/A
Available now
Age
22
Chest
3
Weight
50
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 22-24
Available now
Age
24
Chest
2
Weight
43
Today
Tomorrow
Egoist VIP 24
Egoist VIP 00-12
Available now
Age
25
Chest
5
Weight
56
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
N/A
Available now
Age
24
Chest
2
Weight
N/A
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
N/A
Available now
Age
27
Chest
4
Weight
45
Today
Tomorrow
Egoist VIP 24
Egoist VIP 00-09
Available now
Age
25
Chest
2
Weight
50
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-22
N/A
Available now
Age
25
Chest
3
Weight
N/A
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 22-24

+7 (812) 938-39-33

Bolshoy Prospect (PS), 18 (metro Sportivnaya)

+7 (921) 944-86-95

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

+7 (812) 959-35-93

4th Sovietskaya Str, 25 (metro Ploshad Vosstaniya)

+7 (921) 932-47-37

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

+7 (812) 958-57-58

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)