Photo: Masseuse Evgeniya
Evgeniya
Available now
Age
24
Tall
170
Weight
48
Chest
2
Today
Egoist
12-22
MOJO
22-24
Tomorrow
MOJO
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Marta
Marta
Available now
Age
19
Tall
163
Weight
45
Chest
2
Today
Egoist
00-12
MOJO
12-22
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Alla
Alla
Available now
Age
28
Tall
165
Weight
49
Chest
3
Today
VIP SPA 53
12-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Aleksandra
Aleksandra
Available now
Age
25
Tall
166
Weight
55
Chest
3
Today
MOJO
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Sofa
Sofa
Available now
Age
21
Tall
170
Weight
50
Chest
2
Today
VIP SPA 53
12-20
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
12-20
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Milena
Milena
Available now
Age
21
Tall
167
Weight
50
Chest
2
Today
Egoist
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Marusya
Marusya
Available now
Age
25
Tall
166
Weight
53
Chest
3
Today
Egoist VIP
18-24
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Elen
Elen
Available now
Age
27
Tall
164
Weight
57
Chest
4
Today
Egoist
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Margo
Margo
Available now
Age
21
Tall
171
Weight
52
Chest
2
Today
VIP SPA 53
12-24
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Irina
Irina
Available now
Age
20
Tall
160
Weight
50
Chest
2
Today
Egoist VIP
12-24
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Lana
Lana
Available now
Age
24
Tall
165
Weight
50
Chest
3
Today
Egoist VIP
00-12
EGOIST VIP Ispolkomskaya
12-24
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Sabrina
Sabrina
Available now
Age
26
Tall
166
Weight
50
Chest
2
Today
Egoist Komendantskiy
24
 
 
Tomorrow
Egoist Komendantskiy
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Roza
Roza
Available now
Age
23
Tall
167
Weight
55
Chest
3
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
24
 
 
Tomorrow
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Marina
Marina
Available now
Age
22
Tall
164
Weight
55
Chest
2
Today
Egoist Komendantskiy
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Kira
Kira
Available now
Age
20
Tall
168
Weight
50
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
24
 
 
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Nika
Nika
Available now
Age
23
Tall
165
Weight
53
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
Egoist VIP
12-22
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Elina
Elina
Available now
Age
22
Tall
170
Weight
52
Chest
3
Today
VIP SPA 53
00-22
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
12-24
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Mila
Mila
Available now
Age
20
Tall
167
Weight
47
Chest
1
Today
Egoist VIP
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Amaliya
Amaliya
Available now
Age
19
Tall
165
Weight
55
Chest
4
Today
Egoist VIP
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Vlada
Vlada
Available now
Age
25
Tall
165
Weight
48
Chest
1
Today
Egoist
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Eva
Eva
Available now
Age
20
Tall
165
Weight
N/A
Chest
2
Today
Egoist
12-24
 
 
Tomorrow
Egoist
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Zhanet
Zhanet
Available now
Age
25
Tall
167
Weight
53
Chest
3
Today
Egoist Komendantskiy
24
 
 
Tomorrow
Egoist Komendantskiy
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Anya
Anya
Available now
Age
23
Tall
162
Weight
50
Chest
3
Today
Egoist VIP
00-12
EGOIST VIP Ispolkomskaya
12-24
Tomorrow
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Lilya
Lilya
Available now
Age
22
Tall
164
Weight
49
Chest
2
Today
VIP SPA 53
24
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
00-12
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Aleksa
Aleksa
Available now
Age
23
Tall
155
Weight
N/A
Chest
2
Today
Egoist Komendantskiy
00-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Ketrin
Ketrin
Available now
Age
22
Tall
170
Weight
53
Chest
2
Today
Egoist VIP
12-22
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Order a session
Photo: Masseuse Evelina
Evelina
Age
20
Tall
169
Weight
50
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Dasha
Dasha
Age
24
Tall
154
Weight
43
Chest
2
Today
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
 
 
Photo: Masseuse Anasteysha
Anasteysha
Age
23
Tall
154
Weight
43
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Milana
Milana
Age
23
Tall
167
Weight
52
Chest
2
Today
Egoist Komendantskiy
00-12
Egoist Komendantskiy
22-24
Tomorrow
Egoist Komendantskiy
00-12
 
 
Photo: Masseuse Violetta
Violetta
Age
27
Tall
170
Weight
54
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
12-24
 
 
Photo: Masseuse Stasya
Stasya
Age
24
Tall
168
Weight
48
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Alina
Alina
Age
19
Tall
168
Weight
48
Chest
3
Today
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
 
 
Photo: Masseuse Aleksa
Aleksa
Age
22
Tall
158
Weight
46
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Mayya
Mayya
Age
24
Tall
165
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Meri
Meri
Age
20
Tall
171
Weight
60
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Eva
Eva
Age
23
Tall
167
Weight
49
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Stesha
Stesha
Age
19
Tall
167
Weight
50
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Anzhelika
Anzhelika
Age
25
Tall
165
Weight
49
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Viktoriya
Viktoriya
Age
24
Tall
160
Weight
47
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Angelina
Angelina
Age
25
Tall
160
Weight
47
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Milana
Milana
Age
25
Tall
172
Weight
52
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Liana
Liana
Age
19
Tall
165
Weight
48
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Lesya
Lesya
Age
23
Tall
175
Weight
64
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Ksyusha
Ksyusha
Age
22
Tall
155
Weight
46
Chest
1
Today
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
 
 
Photo: Masseuse Karina
Karina
Age
19
Tall
175
Weight
49
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Yulya
Yulya
Age
22
Tall
170
Weight
55
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Asya
Asya
Age
24
Tall
170
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Emma
Emma
Age
21
Tall
160
Weight
48
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Anfisa
Anfisa
Age
23
Tall
165
Weight
52
Chest
4
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Avrora
Avrora
Age
23
Tall
175
Weight
57
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Bella
Bella
Age
19
Tall
170
Weight
48
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Ulyana
Ulyana
Age
23
Tall
170
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Dina
Dina
Age
19
Tall
176
Weight
55
Chest
2
Today
MOJO
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Vikki
Vikki
Age
23
Tall
160
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Cofiya
Cofiya
Age
19
Tall
161
Weight
48
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Olya
Olya
Age
23
Tall
167
Weight
49
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Katrin
Katrin
Age
24
Tall
167
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Mariya
Mariya
Age
23
Tall
168
Weight
N/A
Chest
2
Today
Egoist
00-12
Egoist
22-24
Tomorrow
Egoist
00-12
 
 
Photo: Masseuse Katerina
Katerina
Age
25
Tall
165
Weight
53
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Darina
Darina
Age
24
Tall
168
Weight
52
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Kamilla
Kamilla
Age
21
Tall
176
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Vlada
Vlada
Age
19
Tall
160
Weight
48
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Liza
Liza
Age
22
Tall
169
Weight
N/A
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Arina
Arina
Age
24
Tall
165
Weight
45
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Kristina
Kristina
Age
26
Tall
165
Weight
45
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Altynay
Altynay
Age
20
Tall
156
Weight
51
Chest
2
Today
MOJO
00-12
MOJO
22-24
Tomorrow
MOJO
00-12
 
 
Photo: Masseuse Nikol
Nikol
Age
22
Tall
157
Weight
47
Chest
2
Today
Egoist
22-24
 
 
Tomorrow
Egoist
00-12
 
 
Photo: Masseuse Zhasmin
Zhasmin
Age
21
Tall
161
Weight
50
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Karina
Karina
Age
26
Tall
175
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Marina
Marina
Age
21
Tall
168
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Lika
Lika
Age
25
Tall
164
Weight
45
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Lera
Lera
Age
19
Tall
175
Weight
62
Chest
2
Today
VIP SPA 53
22-24
 
 
Tomorrow
Egoist
00-12
 
 
Photo: Masseuse Yulianna
Yulianna
Age
25
Tall
168
Weight
50
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Leyla
Leyla
Age
19
Tall
175
Weight
51
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Roksana
Roksana
Age
25
Tall
173
Weight
57
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
VIP SPA 53
22-24
Tomorrow
VIP SPA 53
00-12
 
 
Photo: Masseuse Alisa
Alisa
Age
19
Tall
173
Weight
53
Chest
2
Today
Egoist VIP
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Miya
Miya
Age
24
Tall
166
Weight
49
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Aleksandra
Aleksandra
Age
20
Tall
161
Weight
45
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Dasha
Dasha
Age
24
Tall
165
Weight
45
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
00-12
 
 
Photo: Masseuse Valeriya
Valeriya
Age
23
Tall
160
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Tina
Tina
Age
20
Tall
174
Weight
53
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Anita
Anita
Age
22
Tall
170
Weight
N/A
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Zlata
Zlata
Age
26
Tall
180
Weight
56
Chest
3
Today
Egoist
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Casha
Casha
Age
23
Tall
158
Weight
43
Chest
2
Today
VIP SPA 53
00-12
 
 
Tomorrow
VIP SPA 53
12-24
 
 
Photo: Masseuse Alesya
Alesya
Age
19
Tall
165
Weight
57
Chest
3
Today
VIP SPA 53
00-12
VIP SPA 53
22-24
Tomorrow
VIP SPA 53
00-12
VIP SPA 53
12-24
Photo: Masseuse Daryana
Daryana
Age
22
Tall
167
Weight
46
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Nikol
Nikol
Age
24
Tall
167
Weight
50
Chest
2
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
00-12
Egoist VIP
22-24
Tomorrow
Egoist VIP
00-12
 
 
Photo: Masseuse Vika
Vika
Age
23
Tall
165
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Vasilisa
Vasilisa
Age
22
Tall
172
Weight
50
Chest
2
Today
Egoist VIP
00-12
EGOIST VIP Ispolkomskaya
22-24
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Malena
Malena
Age
21
Tall
170
Weight
60
Chest
3
Today
MOJO
00-12
MOJO
22-24
Tomorrow
MOJO
00-12
 
 
Photo: Masseuse Lina
Lina
Age
23
Tall
165
Weight
50
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Sonya
Sonya
Age
21
Tall
172
Weight
50
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
Egoist VIP
12-22
 
 
Photo: Masseuse Patriciya
Patriciya
Age
23
Tall
160
Weight
53
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Nastya
Nastya
Age
24
Tall
167
Weight
51
Chest
2
Today
Egoist
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Photo: Masseuse Nelli
Nelli
Age
23
Tall
170
Weight
60
Chest
4
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Yaroslava
Available now
Age
23
Tall
162
Weight
49
Chest
2
Today
MOJO
24
 
 
Tomorrow
MOJO
00-12
 
 
Order a session
Melissa
Available now
Age
21
Tall
164
Weight
44
Chest
1
Today
EGOIST VIP Ispolkomskaya
12-24
 
 
Tomorrow
EGOIST VIP Ispolkomskaya
24
 
 
Order a session
Regina
Age
24
Tall
164
Weight
46
Chest
2
Today
Egoist
22-24
 
 
Tomorrow
Egoist
00-12
 
 
Albina
Age
22
Tall
173
Weight
53
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Ksyusha
Age
21
Tall
162
Weight
N/A
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Aleksa
Age
18
Tall
166
Weight
50
Chest
3
Today
MOJO
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Veronika
Age
25
Tall
171
Weight
55
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Lera
Age
23
Tall
162
Weight
50
Chest
3
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Dzhuliya
Age
25
Tall
170
Weight
66
Chest
4
Today
MOJO
00-12
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Leysan
Age
19
Tall
162
Weight
44
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Alena
Age
18
Tall
170
Weight
57
Chest
1
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Dina
Age
19
Tall
170
Weight
52
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 
Karolina
Age
23
Tall
165
Weight
N/A
Chest
2
Today
N/A
 
 
 
Tomorrow
N/A
 
 
 

Masters of erotic massage

Some of the best masters of elite erotic massage in Russian northern capital, experienced and gentle, capable of bringing to sensual frenzy even a person who had not previously shown any emotionality, are waiting for you Egoist salons network.

And that's why our masters of erotic massage are the best:

  • they do not go to heavy tiring work, but they do their favorite thing investing their whole soul in;
  • they are naturally sociable, tender, relaxed, and while you get pleasure from their manipulations, they are glad to have the opportunity to touch your body;
  • our private masseuses who perform erotic massage have attractive appearance, luxurious forms and natural grace;
  • our erotic massage therapists use different methods, choosing those to which your body responds most intensively during the visit;
  • the girls are always sincerely welcome to the guests, they like to do pleasant things to everyone who visits us to have a great time and relax.

Do you want to order a private massage session? Please contact us by phone or immediately come to the salon!

Read more
Salons
VIP SPA 53
+7 (931) 353-53-53

Nevsky Prospect, 53 (Mayakovskaya metro, Vladimirskaya metro)

Egoist
+7 (812) 938-39-33

Bolshoy pr. P.S., 18 (metro Sportivnaya)

MOJO
+7 (921) 944-86-95

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

EGOIST VIP Ispolkomskaya
+7 (812) 959-35-93

Ispolkomskaya st. 9/11 (metro ploshad aleksandra nevskogo)

Egoist VIP
+7 (921) 932-47-37

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

Egoist Komendantskiy
+7 (812) 958-57-58

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)