Addresses and telephones of the massage salons

Bolshoy Prospect (PS), 18 (metro Sportivnaya)

+7 (812) 938-39-33 +7 (812) 932-43-53 +7 (812) 230-76-86 +7 (812) 425-35-86

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

+7 (921) 944-86-95 +7 (812) 425-35-82

4th Sovietskaya Str, 25 (metro Ploshad Vosstaniya)

+7 (812) 959-35-93 +7 (812) 425-37-69

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

+7 (921) 932-47-37 +7 (921) 958-07-70 +7 (812) 603-42-81

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)

+7 (812) 958-57-58 +7 (812) 425-34-11

+7 (812) 938-39-33

Bolshoy Prospect (PS), 18 (metro Sportivnaya)

+7 (921) 944-86-95

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

+7 (812) 959-35-93

4th Sovietskaya Str, 25 (metro Ploshad Vosstaniya)

+7 (921) 932-47-37

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

+7 (812) 958-57-58

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)